Άρθρα: Λιθουανία

Αν δεν συμβεί κάτι απροσδόκητο μέσα στο επόμενο έτος, η ιδεολογική και στρατιωτική κυριαρχία της Γερμανίας επί της Πολωνίας αναμένεται να ενισχυθεί