Άρθρα: Λιθουανία

Στην αντιπαράθεσης μεταξύ Ρωσίας και Λιθουανίας, λόγω του μερικού χερσαίου αποκλεισμού της περιοχής του Καλίνινγκραντ από το Βίλνιους