Άρθρα: Μεγάλη Επανεκκίνηση

Τα σχέδια του WEF για μια ελεγχόμενη οικονομία αντιστρέφουν σκοπίμως φιλελεύθερη πρόοδο αιώνων.

Γράφει η Φωτεινή Μαστρογιάννη Το βιβλίο «Κόβιντ 19 – Η Μεγάλη Επανεκκίνηση» συζητήθηκε αρκετά ως στοιχείο σε μία φωτογραφία του…