Άρθρα: μετανάστευση

Αντί να φροντίσουν να αποτρέψουν την παράνομη μετανάστευση από το έδαφός τους τη στιγμή που λαμβάνουν δισεκατομμύρια ευρώ γι’ αυτόν…