Άρθρα: μια διαφορετική ομάδα πολιτικών ηγετών και ειδικών από τη βιομηχανία