Άρθρα: Μοσάντ

Τον Ιανουάριο, ο υπουργός Δικαιοσύνης του ισραηλινού καθεστώτος Γιαρίβ Λεβίν παρουσίασε ένα πακέτο νομικών μεταρρυθμίσεων που θα περιόριζε την εξουσία του Ανώτατου Δικαστηρίου