Άρθρα: Νατοικά Αεροδρόμια

Σε αποκλειστικότητα, το Priftis News σας αποκαλύπτει την έμμεση συμμετοχή του ΝΑΤΟ στον Πόλεμο της Ουκρανίας, την προστασία που δίνουν στα Ουκρανικά Πολεμικά Αεροσκάφη