Άρθρα: Νότιας Κορέας

Τα κοινά γυμνάσια ευρείας κλίμακας, τα οποία αναμένεται να διαρκέσουν ως την 31η Αυγούστου, σκοπό έχουν να δοθεί απάντηση στις αυξανόμενες απειλές της Βόρειας Κορέας

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησαν ασκήσεις πυροβολικού «επιθεώρησης και αξιολόγησης» των επιδόσεων «προκειμένου να αυξήσουν τις ικανότητές τους…