Άρθρα: ουκρανική κρίση

Μετά από σχεδόν 80 χρόνια ειρήνης, υπό το φως της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να εξετάζει νέες λύσεις για την επίλυση πιθανών προβλημάτων ασφάλειας και άμυνας.