Άρθρα: Ουκρανούς

Το σύνολο των Ελληνικών ΜΜΕ θέλουμε να πιστεύουμε ότι έπεσαν θύματα ( και όχι εσκεμμένα ) της Ουκρανικής προπαγάνδας