Άρθρα: Παγκόσμιο Νότο

Η πολιτική Δύση δεν έπαψε ποτέ να βλέπει τον Παγκόσμιο Νότο ως έναν από τους πρωταρχικούς στόχους των (νεο)αποικιοκρατικών της τάσεων.