Άρθρα: Πλοηγικής Υπηρεσίας

Η καταγγελία προέρχεται από την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) και «δεν αφορά σε ναυτεργάτες, οι οποίοι δουλεύουν και προσφέρουν το μόχθο τους σε κάποια ιδιωτική ναυτιλιακή