Άρθρα: Πόντιους

Ο Γιώργος Ιωακειμίδης παρευρέθηκε, την Τετάρτη, σε βραδιά ποντιακής ποίησης στην Πινακοθήκη του Δήμου Καλλιθέας και στη συνέχεια σε βραδιά ποντιακών χορών