Άρθρα: προεδρικές εκλογές

Όλο και πιο αυταρχικός ηγέτης της Τυνησίας, Κάις Σάιεντ, προγραμμάτισε τις επόμενες προεδρικές εκλογές για τον Οκτώβριο χωρίς να αναφέρει αν θα επιδιώξει δεύτερη θητεία

Περιοριζόμαστε με αυτή την ανάρτηση στην ενημέρωση του Λαού για όσα κρύβονται πίσω από μεγαλόστομες, επικοινωνιακά διασκευασμένες διακηρύξεις και δηλώσεις και αφορούν τους πρόσφυγες και εκτοπισμένους μας.