Άρθρα: Πυραμίδες

Βρίσκεται λίγο πιο πέρα από την Μεγάλη Πυραμίδα στο οροπέδιο της Γκίζας. Μόλις είκοσι λεπτά με το αυτοκίνητο, τα ερείπια ενός άλλου αρχαίου θησαυρού της Αιγύπτου κείτονται.