Άρθρα: πυρηνικές απειλές

Το Hwasong-17 εικάζεται ότι έχει παρόμοια εμβέλεια με το Hwasong-15, αλλά εισάγει την ικανότητα μεταφοράς πολλαπλών ανεξάρτητων επαναστοχευόμενων κεφαλών.