Άρθρα: πυρηνικές

Το δημοσίευμα επικαλείται δυτικό διπλωμάτη που προειδοποιεί ότι το Ιράν μπορεί να έχει φτάσει μέχρι τώρα στον εμπλουτισμό του 87%. Ο ΙΑΕΑ έχει επιβεβαιώσει ότι η Τεχεράνη έχει ήδη φτάσει στο 84%.