Άρθρα: Ρώμης

Η τρίτη τριμερής συνάντηση Γαλλίας-Ιταλίας-Γερμανίας για την επανεκκίνηση της βιομηχανικής πολιτικής είναι μια ευκαιρία να αποτραπεί η μετατροπή της ΕΕ σε “υπαίθριο μουσείο”