Άρθρα: Σεισμό

Κι αυτά ήταν τα Χρόνια πολλά του προέδρου από την περιοχή. Η ανάρτησή του σαφής για τα όσα βιώνουν οι άνθρωποι στην περιοχή, την ξεχασμένη από την κυβέρνηση