Άρθρα: Σκόπια

Το Πρωτόκολο αυτό ήταν επτασφράγιστο μυστικό και με κανέναν τρόπο δεν το έδινε στην δημοσιότητα η Κυβέρνηση, ώσπου διέρρευσε στην βουλγαρική γλώσσα