Άρθρα: Στρατηγική

Ο Thomas G. Mahnken, καθηγητής στο Johns Hopkins και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Στρατηγικών και Δημοσιονομικών Αξιολογήσεων, έχει προκαλέσει αντιδράσεις με την πρότασή του για παγκόσμιο πόλεμο

Η βαθιά γνώση της Τουρκικής επεκτατικής στρατηγικής σε βάρος τής Κύπρου, που υλοποιείται αδίστακτα και μεθοδικά βάση μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού από την δεκαετία τού1950