Άρθρα: στρατιωτική άσκηση

“Σύμφωνα με τη διαταγή του αρχιστράτηγου, μια στρατιωτική άσκηση που περιλαμβάνει εξάσκηση προετοιμασίας και χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων ξεκίνησε στη νότια στρατιωτική περιφέρεια υπό την εποπτεία του Γενικού Επιτελείου”