Άρθρα: σύμβαση εργασίας

Η απόφαση της Ολομέλειας καταλαμβάνει όλους όσοι εργάστηκαν στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με κάθε μορφής σύμβαση εργασίας…