Άρθρα: συνωμοσία

Η πιθανότητα να συμβούν 3 διαφορετικές πανdhμίες σε διάστημα 200 ετών, και με βήμα επανάληψης 1+100 είναι 1 στα 8.000.000, μία στα οχτώ εκατομμύρια