Άρθρα: TASS

Ο χαρακτηρισμός «τρομοκρατικές επιθέσεις» αφορά στις πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) σε στόχους εντός των ρωσικών εδαφών.