Άρθρα: Ταυτότητα

Μέχρι σήμερα, η όχι μία φορά εκφρασθείσα από τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρ. Τ. Ερντογάν δυνατότητα διοργάνωσης εθνικού δημοψηφίσματος για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση