Άρθρα: βαλλιστικών

Και στις δύο περιπτώσεις οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν αντιπροσώπευαν τις ικανότερες κατηγορίες τακτικών βαλλιστικών πυραύλων των αντίστοιχων χωρών