Άρθρα: Βασίλη Στοϊλόπουλου

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου Αλήθεια, οι επτά εικονιζόμενοι ποιανής χώρας την πολιτική τάξη εκπροσωπούν; Και μάλιστα την λεγόμενη «ημέρα της αποκατάστασης…