Άρθρα: Βόμβες

Περισσότερα από 35 σχολεία της Αττικής έλαβαν το πρωί της Τετάρτης μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους, με το οποίο αποστολέας ενημέρωνε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο σχολικό συγκρότημα και ότι σύντομα θα εκραγεί.