Άρθρα: Βρετανούς

Στις 18 Ιουλίου 2019 το  Βρετανικό Εθνικό Αρχείο, είχε αποδεσμεύσει και έγγραφα για τις μυστικές συνεργασίες του Χ. Κίσινγκερ με τους Βρετανούς,   τα οποία δημοσίευσα.