Άρθρα: υψηλού κινδύνου

Οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ διαθέτουν ένα περίπλοκο σύστημα για τον εντοπισμό πρώιμων ενδείξεων ύποπτων τρομοκρατικών προθέσεων