ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Σχετικά με το sahiel.gr

Το Sahiel.gr λειτουργεί σε εθελοντική βάση, μη κερδοσκοπική. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο. Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο sahiel.gr εκφράζουν τον εκάστοτε συγγραφέα και δεν φέρει ευθύνη ο σχεδιαστής του ηλεκτρονικού αυτού χώρου για τις θέσεις τρίτων.

– Το Sahiel.gr περιλαμβάνει επίσης άρθρα άλλων (εξωτερικών) ειδησειογραφικών πηγών μέσω αναδημοσίευσης και άρθρα από τους αναγνώστες του με στόχο την ενημέρωση. Στο τέλος κάθε τέτοιου άρθρου αναγράφεται ευκρινώς η πηγή του. Εάν εντοπίσετε στο sahiel.gr κείμενα στα οποία είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων και δεν αναγράφεται η πηγή, παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας  –  email: sahielgr@gmail.com

Σας ευχαριστούμε ….