Άρθρα: Δικαστική απόφαση

Η απόφαση στο Λονδίνο αποτελεί μια ασυνήθιστη δικαστική επιτυχία για τις οικογένειες των θυμάτων, μέλη των οποίων έχουν ταχθεί υπέρ μιας ανεμπόδιστης εθνικής έρευνας

Με την Αίτησή της ζητούσε την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Διοικητού του Νοσοκομείου, που της επέβαλε το ειδικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων λόγω μη εμβολιασμού της.