Άρθρα: Eγχειρίδιο

Το Covid-19 οδήγησε σε ραγδαία καινοτομία σε ολόκληρο τον τομέα της ιατρικής, εμπνέοντας μια άνθηση νέων μεθόδων και νέων ερευνών.