Άρθρα: funds

Στα χέρια του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος βρίσκονται πολλαπλές διαμαρτυρίες για τα προβλήματα των «ηλεκτρονικών πλατφορμών»