Άρθρα: Μαρίνας Λαβράνου

Είναι προφανές ότι η συζήτηση γύρω από τις νέες ταυτότητες όπως διεξάγεται, με όλα τα φαιδρά συμπαρομαρτούντα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το σύστημα ώστε να γίνεται πράξη ένας ευρύς αποπροσανατολισμός