Άρθρα: Μονομελές Πρωτοδικείο

Εταιρεία φαρμακευτικών καλείται να καταβάλει αποζημίωση σε εργαζόμενη καθώς επιχείρησε να την απολύσει παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε ενημερώσει πως βρισκόταν σε κατάσταση κύησης.