Άρθρα: παγκόσμιο σύστημα

Οι κεντρικές τράπεζες θα αποσύρουν ρευστότητα 5 τρισεκ. δολάρια από το παγκόσμιο σύστημα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του πληθωρισμού αλλά και την ενεργειακή κρίση.