Άρθρα: Προειδοποιεί

Ένας νέος νόμος που επιτρέπει στη Ρωσία να κατάσχει ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε ξένες εταιρείες θα πρέπει να αποτελέσει μια τελευταία προειδοποίηση