Άρθρα: ψηφιακό ευρώ

Η προτεινόμενη νομοθεσία θεσπίζει πλαίσιο που διευκολύνει την πιθανή εισαγωγή ενός ψηφιακού ευρώ που θα είναι ευρέως χρησιμοποιήσιμο και διαθέσιμο σε όλη τη ζώνη του ευρώ