Άρθρα: Πύλας

Με την κρίση, που προκάλεσε σαφώς και δοκιμάζει αντοχές. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η κατοχική δύναμη προχωρεί στην υλοποίηση ενός διαχρονικού σχεδιασμού, για την περιοχή αλλά και ευρύτερα, για εδαφική επέκταση των κατεχομένων