Άρθρα: στρατιωτική επιχείρηση

Εδώ και κάποιες ώρες ο Xi Jinping ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, επιθεώρησε σήμερα το Κοινό Κέντρο Επιχειρήσεων του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου