Άρθρα: τεχνητής

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης και της εκτεταμένης αξιοποίησής της, η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει διεισδύσει βαθιά σε όλες τις πτυχές της ζωής, ιδίως στον τομέα της ιατρικής, ενώ οι προοπτικές εφαρμογής της συνεχίζουν να διευρύνονται.