Άρθρα: τουρκικό σχέδιο

Σήμερα επανέρχομαι στο ιστορικό του τουρκικού σχεδίου εποικισμού της Κύπρου για να μην ξεχνούν οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι και να μην επικρατούν λανθασμένες απόψεις

Ο Κούρδος αξιωματούχος Abdulkadir Omar από την αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας (AANES), μίλησε την πρώτη ημέρα στο συνέδριο των Κούρδων στην Ελβετία