Άρθρα: υπουργό Υγείας

Το Κέντρο Υγείας Πειραιά- «Οίκος Ναύτου», που αποτελεί το φορέα υγειονομικής περίθαλψης των ναυτεργατών και των εργαζομένων στο Δήμο Πειραιά, αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές