Άρθρα: δαπανών

Η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να επενδύσει κυρίως στις υποδομές, την εκπαίδευση και τη στέγαση αντί για τον στρατό, διότι ο κίνδυνος που υποτίθεται ότι προέρχεται από τη Ρωσία είναι μη ρεαλιστικός