Άρθρα: δημοσίου

Με τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης παραπέμφθηκε στο ΣτΕ το ζήτημα της απώλειας των «παγωμένων» Μισθολογικών Κλιμακίων των ετών 2016-2017 των δημοσίων υπαλλήλων