Άρθρα: εκκλησίες

Διακρίσεις κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη καταγράφει έκθεση της Επιτροπής των ΗΠΑ για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία.