Άρθρα: ΤΟΥΡΚΙΑ

Η διάδοση αυτής της ευαισθητοποίησης και η εκπαίδευση των ανθρώπων για να ανταποκριθούν όταν οι επίσημοι διασώστες δεν είναι σε θέση να το πράξουν

Η εξέγερση μεγάλης κλίμακας που έγινε στη φυλακή της Hatay στη συνέχεια των μεγάλων σεισμών στην Τουρκία καταπνίγηκε αφού η χωροφυλακή