Άρθρα: Κουρδιστάν

Στις 28 Ιανουαρίου 2024, ο Masrour Barzani, πρωθυπουργός της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG), συμμετείχε σε διάσκεψη στο Ερμπίλ για τους εκπροσώπους της KRG