Άρθρα: όπλων

Θα υπάρξουν εκείνα τα ακτιβιστικά μυαλά των Mainstream Media και της Κοινότητας των Alt-Media που θα διαλέξουν και θα επιλέξουν σε ποιο στοιχείο αυτής της πολιτικής

Η ανοιχτή σύγκρουση του Καναδά με τη Ρωσία την τελευταία δεκαετία αποτελεί μέρος ενός ιστορικού γεωπολιτικού αγώνα για τη μείωση του μεγέθους και της επιρροής της χώρας αυτής.